0358 513 01 65
0542 841 21 04

Sık Sorulan Sorular

Emlakçılık ne demektir?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlü lüğü olan kişidir,yaptığı işte emlakçılıktır.

 

Herkes emlakçılık yapabilir mi?

Maalesef ülkemizde halen emlak komisyonculuğu veya emlak müşavirliği hakkında bir yasa olmadığından dileyen herkes emlakçılık yapabilir.

 

Emlakçıya komisyon vermek zorunlumudur?

Eğer aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve emlakçı size gereken hizmeti sunmuşsa doğruluk ve dürüstlük kuralına uygun hareket ettiyse zorunludur.Ama borçlar kanunun 407.maddesine göre "doğruluk kurallarına aykırı davranan aracı ücrete ve yaptığı masrafa ait olan haklarını kaybeder"demektedir

 

Emlakçının yükümlülükleri var mıdır?

Emlakçı taşınmaza ilişkin sözleşmenin taraflarından birini bulma(mevcut müşteri portföyü.gazete ilanı tabela asmak internette yayınlamak) ,taşınmazı göstermek,nitelikleri hakkında bilgi vermek,tarafları aydınlatmak suretiyle aktin yapılmasına hazırlamakla yükümlüdür.

 

Kira sözleşmesi tapu kütüğüne şerhi ne demektir?

Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri anlamına gelmektedir.

 

Devir aldığım işyerimden mal sahibi kira sözleşmesi sona ermeden tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu tahliye nedenidir.

 

Babamdan miras yoluyla kalan dükkanımdan mal sahibi tahliyemi istiyor bunu yapabilir mi?

Sözleşme ve kanun hükümlerine uygun davrandığınız sürece oturabilirsiniz ama taşınmazı boş tutarsanız bu tahliye nedeni olabilir.

 

Kiracımı ihtiyaç nedeniyle konutumdan tahliye ettirdim ama sonra vazgeçtim tekrar kiraya verebilir miyim?

3 yıl geçmeden taşınmazınızı kiraya veremezseniz aksi takdirde ceza uygulanır

 

Kiracım kiralarını zamanında ödememektedir,bu tahliye nedeni sayılır mı?

Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.

 

Aldığım konutu 2 sene sonra satmak istiyorum bu satıştan elde ettiğim gelir vergiye tabi midir?

2 sene önceki emlak beyannamesi ile şimdiki beyanname arasındaki fark gelir vergisine dahildir.Eğer konutunuzu 5 sene önce almış olsaydınız gelir vergisinden muaf olurdunuz.

 

Ailemden miras yolu ile iktisap eden konutumu aynı sene içinde satmak istersem gelir vergisi öder miyim?

Miras yolu ile iktisap edilenlerde 5 yıllık süre şartı aranmaz o yüzden gelir vergisinden müstesnadır.

 

Emlak vergilerindeki oranlar ne kadardır?

Konutlarda binde 3

İşyerlerinde binde 3

Arsada binde 3

Arazide binde 1

 

Gayrimenkul alım satımlarındaki alım-satım vergi oranları ne kadardır?

Emlak beyan değeri üzerinden alıcı yüzde 1,5 satıcı yüzde 1,5 olmak üzere bir tapu tescil işleminde toplam yüzde 3 harç ödenmesi gerekmektedir

 

Bir tapu tescil işleminde ne gibi belgeler gerekmektedir?

1-Varsa Tapu Senedi veya Fotokopisi

2-Alıcının 2 Satıcının 1 Vesikalık Fotoğrafı

3-10 Yılı Geçmemiş T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı (Fotokopisi Çekilerek Alt Kısmına Açık Adresin Yazılması) İmza Aşamasında Kimliklerin Aslının Mutlaka Yanınızda Bulunması.

4- Şayet Tapu İşlemi Vekil Aracılığı ile Yapılacaksa, Vekilin Nüfus Cüzdanı ve 1 Adet Vesikalık Fotoğrafı Bulundurmalı.

5-Temsil Halinde Temsile ait Belge. (Şirketse; Şirket Yetki Belgeleri ve Bilgileri)

6- Bağlı Bulunduğu Belediyelerden Emlak Beyan Servislerinden, Rayiç Bedelini Bildirir Belge Alınmalıdır.

7- Gayrimenkul Kat Mülkiyetli ise DASK (Deprem Sigortası) Yaptırılması.

8- Satıcı yada Alıcıdan Her Hangi Birinin Okuma Yazması Yoksa 2 Şahit Bulunarak Kimliklerinin Fotokopileri ve Aslı ile İmza Anında Şahitlerinde Hazır Olması.

 

Bilgi Notu

Tapu Dairelerinden Tapu Alındığı Anda Tapu Sahibinin Tapuya Ait (Ada, Parsel, Pafta, Semt, Katı, Nosu ve Kimlik Bilgilerinin Kontrol Edilmesi) Tapu Sahibi Adına Gelecekte Zorluklarla Karşılaşmaması İçin Bu Bilgileri İyi Bakması Şayet Yanlış Bilgi Varsa İşlemi Yapan Memura Anında Bildirerek Düzeltilmesini Sağlaması Aksi Taktirde Kontrol Olmadığı Zaman Tapudaki Her Hangi Bir Yanlışlık Sizi Mahkemeye Taşıyabilir. Onun İçin Dikkat Edilmeli.

 

Tapu Tescil İşlemleri Sonrası Yapılacak İşlemler nelerdir?

1- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir.

2- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir.

 

Tapuya gitmeden taşınmaz satın alınabilir mi?

T.C. de tapu tescil işlemleri sadece tapu sicil müdürlüklerinde yapılmaktadır.Ancak zorunlu durumlarda tapudan memur istenebilir.

 

Noterden satış vaadi sözleşmesi ile daire alınabilinir mi?

Satış vaadi sözleşmesi ile her türlü taşınmazı alabilirsiniz ama tescil işlemi yinede tapu sicil müdürlüklerinde yapılacaktır

 

Satış vaadi sözleşmesinin noterde yapılması şart mıdır?

B.K.213.maddesine göre "gayrimenkule dair satım vaadi resmi senede rapt edilmedikçe muteber değildir" demektedir.Ve Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesini yapmak görevi noterlere verilmiştir

 

Tapu tescil işleminde yaş sınırı var mıdır?

18 yaşını doldurmuş mümeyyiz olan herkes tapu işlemleri yaptırabilir.Tapu müdürünün şüphelenmesi halinde doktor raporu isteyebilir.75 yaşının üstündekiler için sağlık ocağının raporu yeteli olmayabilir,bu konuda en yetkili merci Adli Tıp Kurumunun 4. İhtisas dairesidir.

 

Sahibi şirket olan bir taşınmaz da kiralandığında stopaj ödenir mi?

Hayır,kiraya veren şirket kira ücreti kadar fatura keser ve K.D.V. öder.

 

Konutumu satmak istiyorum ama kiracım evin gezilmesini engelliyor ve konutumu satamıyorum.

Kiracınızın konutunuzu haftanın belirli bir günü belirli bir saat diliminde gösterme zorunluluğu vardır.(Örneğin cumartesi günü saat 12.00-14.00 arası gibi)

 

Yollarda "mücavir alan" yazılı tabelalar görmekteyiz bunun anlamı nedir?

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alandır.

 

Kadastro çapı ne demektir?

Tapuca tescil edilmiş olan arazi parçalarının sınırlarını gösteren belgedir.

 

Arazi ile arsa arasındaki fark nedir?

Arazi imar uygulaması geçmeyen toprak parçasıdır.Arsa ise belediyelerin imar uygulaması yaptığı yerlerdeki yapılaşmaya müsait toprak parçasıdır(imar uygulamasında yeşil alan,okul,yol, Hastahane vb. alanlar ayrılır)

 

Aldığım 2000 m²’lik tapulu arazimi belediye uyguladığı imar çalışmasıyla 1500 m²’ye düşürdü bu normalmi?

Belediyeler yaptıkları imar çalışmalarında (18.maddenin uygulanması) yüzde 40 a kadar DOP kesebilirler

 

Bir arsa satın almak istiyorum fakat tapuda kayıtlı olan yerle bana gösterilen yerin aynısı olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Kötü niyetli aracılık hizmetinde bulunan kişilerin yaptığı bir uygulama olan kıymetli yeri gösterip kıymetsiz yeri sattıkları sıkça karşılaşılan bir sorundur.Bunun engellenmesi için tapunun bağlı bulunduğu harita ve kadastro müdürlüklerine müracaat edip günün koşullarına göre belirlenen harcı yatırıp arsanın yerini belirlemektir.sınırlarının belli olması içinde poligon taşlarını koymanız gerekmektedir.böylece aldatılmanız önlenmiş olur.

 

Poligon taşı ne demektir?

Nirengi noktaları arasında tesis edilen ve bunlar yardımıyla koordinatları hesaplanan tali ölçü noktalarıdır.Zeminde demir boru,beton,taş gibi muayyen şekilli işaretlerle belirtilir.

 

Nirengi noktası ne demektir?

Harita alımında kullanılan temel ölçü noktalarıdır.

 

İmar çapı ne demektir?

Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren onaylı belgedir.

 

Kat karşılığı sözleşmeler sadece noterden yapıldığı zaman geçerlimidir?

Noterden yapılması zorunludur.

 

Hibe nedir?

Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.

 

Trampa nedir?

Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.

 

İrtifak hakkı ne demektir?

Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.

 

İntifa hakkı ne demektir?

Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan binde 40 harç tahsil edilir.

 

Sükna hakkı nedir?

İrtifak hakkının bir çeşidi olan oturma hakkıdır bu haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.

 

Hisseli tapu ne demektir?

tapu sicilinde tescilli bir taşınmazın sahiplerinin birden fazla sahibinin bulunması halindeki tapulara hisseli tapu denir.

 

Hisseli bir tarla almak istiyorum sakıncası var mıdır?

Diğer hissedarlardan tek tek olur alınırsa ve rızai taksim yapılmışsa sakıncası yoktur.

 

Şufa hakkı ne demektir?

Önalım hakkıdır.Hisseli arazilerde satılığa çıkan hissenin aynı şartlarda hissedarlardan birisinin satın alma hakkıdır.

 

Kat irtifakı nedir?

Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılan veya yapılacak olan birden fazla yapının bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan irtifak hakkıdır.

 

Kat mülkiyeti nedir?

Tamamlanmış bir yapının daire dükkan vb gibi bölümlerinden ayrı ayrı kullanılmaya elverişli olanları o taşınmazın sahibi tarafından kat mülkiyet kanunlarına göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

 

Hisseli arazimin üzerine ipotek koydurabilir miyim?

Hisseli taşınmazlarda (müşterek mülk)Hissedarlardan birisi diğer hissedarların rızasını almadan kendi hissesini ipotek edebilir.Ama miras sebebiyle hissedarlık durumunda(İştirak halinde mülk)bu mümkün değildir.diğer hissedarlarla birlikte ipotek edilebilir.

 

İpotek döviz üzerinden yapılabilir mi?

İpotek Türk Lirası üzerinden yapılır.Ancak vadesi 5 yıl ve daha fazla olan dış kaynaklı krediler üzerinden yabancı para üzerinden ipotek tesisi olanaklıdır.

 

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

 

Vefa hakkı ne demektir?

Tapu sahibinin sattığı taşınmazı aynı satış şartlarıyla geri almasını sağlayan kişisel bir haktır.bu hak,taşınmazını satan ancak bedelinin tamamını almamış olan satıcılara güvence olarak kullanılabilir.tapu kütüğüne şerhi şarttır.

 

İfraz ne demektir?

İmar planı tamamlanmış yerlerde,plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir.

 

Parselasyon ne demektir?

Büyük bir parselin imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir.

 

Tevhid ne demektir?

Birden fazla bitişik parselin birleştirilmesi işlemidir.

 

Taksim ne demektir?

hisseli bir taşınmazın hissedarlar arasında paylaşımıdır.Taraflar anlaşarak veya mahkeme yoluyla yapılanabilinir.

 

Sit alanı ne demektir?

Doğal veya insan ürünü bütünlüğü,sanatsal,estetik,tarihsel,etnografik bilimsel,edebi veya mitolojik önemi nedeniyle korunması gereken alan,yapı ve çevrelerdir.

 

Bir taşınmazın sit alanı olup olmadığına kim karar verir?

Taşınmaza ait röleve projelerini inceleyen tabiat ve kültür varlıklarını koruma kurulları karar verir.

 

Kaç türlü sit alanı vardır?

1.Kentsel sit alanı

2.Tarihi sit alanları

3.Arkeoloji sit alanları

4.Doğal sit alanları.

 

Röleve proje ne demektir?

Var olan yapının yerinde alınan ölçülerle durumunu ortaya koyan projedir.

 

Eski eser konumundaki bir konutta restorasyon yapılabilinir mi?

Binanın eski eser derecesine göre restorasyon projesi veya restitüsyon projesi hazırlanarak restorasyon yapılanabilir.

 

Restorasyon projesi ne demektir?

Eski yapının ilk durumuna getirilmesi amacıyla daha önce hazırlanmış rölöve projeden yararlanılarak hazırlanan yenileme projesidir.

 

10 sene önce yatırım amaçlı aldığım arsamı satmak istiyorum ama şu andaki raiç bedelini bilmiyorum ne yapmalıyım?

Bürolarımızdan birine müracaat ederseniz size arsanızın ön ekspertizini yaparlar.

 

Ekspertiz ücrete tabi midir?

Eğer taşınmazınızın satışı görevini temsilciliklerimizden birine vereceksiniz ön ekspertiz ücrete tabi değildir.

 

Hangi durumlarda ekspertiz ücreti alıyorsunuz?

Bankalardan kredi talep edildiğinde,şirketlere verilecek olan teminatlarda,miras paylaşımlarında,sadece taşınmazın değerini öğrenmek için,boşanma durumlarında,iflas ve hacizlerde ve bunun gibi nedenlerle yapılan ekspertizlerde rapor düzenlenerek ücret talep edilir.

 

Elimde bir miktar para var ve yatırım amaçlı bir taşınmaz almak istiyorum ne tavsiye edersiniz?

Taşınmaza yatırım yapmak orta vadede en karlı yatırımlardan biridir.Bununla beraber elinizdeki paranın miktarı,beklenilen süre içerisinde beklenilen gelir gibi bazı faktörleri yatırım yönlendirebilir.Fakat alıp unutacağım diyorsanız şehrin gelişme olasılığı olan bölgelerinden birinden arazi almak en karlı yatırımlardan biri olabilir.

 

Arazi almayı mı arsa almayı mı tavsiye edersiniz?

Arazide kar marjı daha yüksektir fakat aldığınız arazinin ilerde imar çalışmalarında tam ortasından yol geçme aldığınız arazinin yerine size başka imar parsellerinden yer verilebilinir ama arsada imar çalışması daha önceden yapıldığı için bu risk yoktur.

 

 

Askı süresi ne demektir?

İmar çalışması yapıldığı dönemlerde uygulanan planlar halka açık şekilde bir süre askıda kalır ve vatandaşlarımız bunları inceleyerek zarara uğradığı durumlarda itiraz ederek düzeltme isteyebilirler ama askı süresinde itiraz edilmezse plan kabul edilmiş sayılır.

 

18 ortaklı bir arsa satın almak istedim ve ortaklardan hatta en küçük payı olan ortak hissesini satmadı diğer ortaklardan ise satın aldım. su anda arsa üzerine inşaat yapabilirmiyim?

Maalesef yapamazsanız bir arsa üzerinde inşaat yapabilmeniz için bütün ortakların rızaları olması gerekmektedir.yada izalei şuyu davası açmanız gerekmektedir.

 

İzalei şuyu ne demektir?

Ortaklığın giderilmesi demektir.Dava açılması gerekir.Açılan davada ya ortaklardan biri yada dışardan bir kişi (En yüksek fiyatı veren kişi alır)taşınmazı satın alır.

 

Kirladığım yerin tamamını veya bir kısmını başkasına kiraya verebilirmiyim?

a)Borçlar kanununa tabi kira akitlerinde; Sözleşmede bu konuda aksine bir hüküm yoksa kiralayan taşınmazı bir başkasına kiralayabilir. (B.K.259)

b) 6570’e tabi yerlerde; bu konu alınan yasanın 12. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Kiracının mukavelede açıkça aksine bir hüküm olmazsa kiralananı tamamen veya kısmen bir başkasına kiralamayacağı” şeklinde bir hüküm getirilmiştir. Bu kurala uymayanlar fuzuli şağil durumuna düşerler ve bunlar hakkında hiçbir ihtara hacet kalmaksızın sulh hukuk mahkemelerinde tahliye davası açılabileceği kabul edilmektedir.

 

Kiracının iflası nedir?

Kiracının iflası halinde mecurun tahliyesi için adı kirada ve 6750’e tabi yerlerde kiracının iflası halinde kira sözleşmesinin fes edilebilmesi için kiracının işlemiş ve işleyecek kira paraları için uygun bir süre içinde teminat göstermemiş olması ve ticaret mahkemelerinde iflas kararının alınmış olması gerekir. B.K.261(6570 sayılı yasada bu hususta bir hüküm yok.)

 

Kira süresi dolmadan kiracımdan tahliye etmesini istedim,Benden tazmainat istedi ne yapmalıyım?

Kiracı komşuları rahatsız etmemek ve mecuru hor kullanmamakla yükümlüdür. Aksi halde kiralayan tazminat ile birlikte tahliye isteyebilir. Kiracının kusuru olmaksızın mecurdan tahliyesi istenmiş ise ve kiracıda kira süresi bitmeden mecuru tahliye etmiş ise bu taktirde kiralayanın kiracının zararını tazmin etmesi gerekir. Adi kira halinde kiralanan yer kendisine teslim edilmeyen kiracının sözleşmeyi tek taraflı fesh etmek ve bu nedenle zararını tazmin isteyebilmek hakkı vardır.

 

Kiracı olduğum yerde hangi haklara sahibim?

Kat mülkiyeti kanununa göre kiracının hakları:

Ortak yerlerden ve eklentilerden yararlanma hakkı

(a) şıkkındaki hakkını engellemek isteyen bir kat maliki çıkar ise, kiracı, müdahalenin önlenmesi için kat malikleri kuruluna başvurabilirler.

(b) şıkkındaki başvuruya rağmen müdahale devam ediyorsa kiracı sulh mahkemesine başvurabilir. Geçici izin nedeni ile doğan zararları izin kimin lehine verilmiş ise ondan tazmin hakkı. Ortak giderler mal sahibi tarafından ödenmiş ise, kiracı ödediği ortak gideri kira parasından indirebilir. Kat mülkiyeti yasasına aykırı davrananlar aleyhine dava açma hakkı.

Kat mülkiyati nedir?

634 sayılı yasa ile müşterek ve iştirak halindeki mülkiyet bir yenisi”kat mülkiyeti” eklenmiştir. Kagir bir yapının başlı başına kullanımına elverişli daire, büro, dükkan, depo gibi bölümleri üzerinde o taşınmazın maliki var ise bu malik veya ortak malikleri tarafından kurulan mülkiyet haklarına KAT MÜLKİYETİ denir.

 

Kat maliki nedir?

Kat mülkiyetine sahip olan şahısa KAT MALİKİ denir.

 

Büyükşehir nedir?

Belediye sınırları içerisinde birden fazla ilçe bulunan şehirleridir.

 

İlçe belediyesi nedir?

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan ilçelerde kalan belediyelikleridir.

 

Belediye sınırı nedir?

1580 sayılı belediye kanununun 4. maddesine göre belirlenmiş olan bir rapor ile krokiye dayanan idari bir sınırdır.

 

Mücavir alan sınırı nedir?

Belediye sınırlarının dışında, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti adına verilmiş olan sınırdır. Diğer bir deyişle sadece imar açısından belediyenin kontrolüne alınmış alanlardır. Mücavir alanların belediyenin sınırlarına bitişik olması gerekmez.

 

Halihazır harita nedir?

Bayındırlık ve iskan bakanlığınca tespit edilen teknik esaslara göre hazırlanan şehir ve kasabaların tesislerine ait plan ve projelerin, şehiriçi ve şehirlerarası bağlantı yollarına ait projeler ile kadastro planlarının ve kontrol hizmetlerinin planlanması ile ilgili düzenlemelerin yapılabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak, herhangibir yerin görünebilen yapay ve doğal bütün unsurlarını belirli bir ölçekte göstermek üzere hazırlanan haritalara denir.

 

Çevre düzeni planı nedir?

Bölge planı ile nazım planı arası bir konumda yer alan ve fonksiyonel bütünlüğü olan yerleri kapsayan alt bölge planlarıdır. Diğer bir deyişle bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayii, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen planlardır.

 

Nazım imar planı nedir? Varsa bölgeye ve çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine yine kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanılış biçimlerinin, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektirdiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanması esas olmak üzere düzenlenen detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bir bütün olan plandır.

 

Uygulama imar planı nedir?

Tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluğunu ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

 

İslah imar planı nedir?

981/3290 sayılı ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara uygulanacak işlemler hakkında kanun ile tanımlanmış, 1/1000 ölçekte hazırlanan bir plandır.

 

Revizyon imar planı nedir?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulanmasının problem olduğu durumlarında; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

 

Mevzi imar planı nedir?

Uygulama imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumda bulunan alanlar üzerinde hazırlanan ve sosyal ve teknik alt yapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlamış olduğu plandır.

 

İmar planı değişikliği nedir?

Onarlı imar planı sınırları içinde arazi kullanışlarının büyüklüğünde, konumunda, yoğunluğunda veya ulaşım sisteminde imar planı anakaralarını bozmayacak biçimde mevzi olarak farklılık gerektiren değişikliklerdir.

 

Koruma imar planı nedir?

Sosyal, ekonomik, estetik, turistik ve hijyenik yönlerden önemi olan tarihi ve doğal değerlerin günün koşullarına göre ve çağdaş planlama yöntemleri ile ele alınıp, kamu yararına yönlendirilmesi amacı ile yapılan plandır.

 

Parselasyon planı nedir?

İmar planının arazi uygulamasından sonra yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan planlardır.

 

Düzenleme ortaklık payı nedir?

Düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan yol, meydan, park, yeşilsaha, genel otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan ve tescile tabi olmayan alanlar ile cami, karakol yerleri ve ilgili tesisler için kullanılmak üzere, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların, düzenlemeden önceki yüz ölçümlerinden %40'a kadar düşülebilen miktar ve/veya zorunlu hallerde malikin muvafakattı ile tespit edilen karşılığı bedeldir.

 

Düzenleme ortaklık payı oranı nedir? Bir düzenleme sahasında tespit edilen düzenleme ortaklık payı miktarının bu saha içindeki kadastro ve imar parsellerinin toplam yüz ölçümü miktarına oranıdır.

 

Teknik altyapı nedir?

Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.

 

Sosyal altyapı nedir?

Sağlıklı bir çevre meydana getirmek amacı ile yapılması gereken eğitim, sağlık, dini kültürel ve idari yapılar ile park, çocuk bahçeleri gibi yeşil alanlara verilen genel isimdir.

 

Yoğunluk nedir?

(Kişi/hektar) Planlarda plan ile getirilen nüfusun kontrolü amacıyla konut alanlarında yoğunluklar tanımlanır.

 

Brüt yoğunluk nedir?

Planlama alanının bütününde getirilen yoğunluktur.

 

Net yoğunluk nedir?

Planlama alanında sadece konut alanlarında(konut adaları) getirilen yoğunluktur.

 

Kadastro parseli nedir?

Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parsellerdir.

 

İmar parseli nedir?

İmar kanunu ve yönetmeliği, imar planına göre gerekli teknik ve kanuni işlemlerden sonra oluşmuş, üzerinde bina(lar) yapılabilen parseldir.

 

Parsel cephesi nedir?

Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde dar kenar parsel cephesi olarak kabul edilir.

 

Parsel derinliği nedir?

Parsel ön cephe hattından arka cephe hattı köşe noktalarına indirilen dik hatların ortalamasıdır.

 

Ön bahçe nedir?

Parsel ön bahçe hattı ile inşaat cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır. Birden fazla yola cephesi olan parsellerde bina ile yol arasında kalan bölümler de ön bahçe şartlarına tabidir.

 

Arka bahçe nedir?

Parsel arka hattı ile bina arka cephe hattı arasında kalan parsel parçasıdır.

 

Yan bahçe nedir?

Ön ve arka bahçe dışındaki bahçelerdir.

 

Ön, yan, arka bahçe mesafeleri nedir?

Binanın zemininde komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği mesafelerdir.

 

İnşaat yapacağım ama altına dükkan koymak istiyorum, koyabilirmiyim?

Yeni imar yönetmeliklerine göre 20 metrelik yolun olduğu yerlerde yapılan binaların altına dükkan yapılabilir.

 

Yaptığım inşaatlara kapıcı dairesi koymam gerekiyormu?

Evet 15 daireden sonra kapıcı dairesi zorunludur.

 

Bir aracılık sözleşmesi hangi hususları kapsamaktadır?

1- TARAFLARIN KİMLİKLERİ: İş sahibi adına hareket eden şahıs temsilci veya vekil ise bu konudaki yetkisini belirleyecek geçerli bir belge sözleşmeye eklenmelidir. (İş sahibi adına hareket eden şahsın bu konuda yetkilisi olup olmadığına özellikle dikkat etmeli ve bu konu açıkça belirlenmelidir.) Burada şu konuyu belirtelim ki ; 2007 sayılı Türkiye’de Türk vatandaşına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkındaki kanunun 1. maddesi uyarınca tellallık yalnızca Türk vatandaşları tarafından yapılan bir meslektir.(B.K.260)

2- Sözleşmenin yazılı olması ve taraflarca imzalanması gerekmektedir. Ayrıca yer gösterme belgesi de iş sahibi tarafından imzalanarak sözleşme eki olarak belirlenmelidir.

3- Sözleşme konusu açıkça hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir.

4- Aracının ne miktarda ücret, ne zaman hangi koşullarda alacağı açıkça belirlenmelidir.

5- Hizmet süresi ve bu sürenin ne şekilde uzatılacağı açıkça belirlenmelidir.

6- Hizmetin ifası gereken masraflar, bu masrafların kimin tarafından ne miktar da ve ne zaman ödeneceği.

7- Aracılık hizmeti gereğince verilmesine karşın tarafların akitten vazgeçmesi halinde ücretin ödenip ödenmeyeceğine dair bir açıklama ve iş sahibinin bu konudaki taahhüdünün neler olabileceği.

8- Aracı tarafından üstlenilecek aracılık hizmetinin sınırları ve çalışma koşulları belirlenmelidir.

 

Kira aktinde süre varmıdır?

Borçlar kanununa göre yapılan akitlerde; Genelde süre şart değildir. Ancak aktinin feshini ihbar konusunda bu husus önemlidir. Borçlar kanununa göre akit yapılmış ve taraflar aralarında bir süre kararlaştırmış ise sürenin bitimi aktin son bulma tarihidir.

 

Tahliye taahhütnamesi nedir?

Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.Noterdende yapılabilir kendi el yazısı ilede verilebilir.

 

Tahliye taahhütnamesinin özellikleri nelerdir?

 

1- Kira aktinin 6570 sayılı yasaya göre yapılmış olması

2- Taahhütnameyi mutlaka kira akdi tamamlanıp, iradelerin karşılıklı olarak kabul edilip, kira aktinin imzalanmasından sonra verilmiş olması gerekir. “İlk kira sözleşmesine konan tahliye taahhüdünün geçersiz olduğunu” yargıtay kabul etmiştir. Tahliye taahhütnamesi kira aktinden ayrı bir kağıda yazılmış ancak sözleşme ile aynı tarihi taşıyor ise de geçersizdir.

3- Taahhütnamenin mutlaka yazılı olarak verilmiş olması gerekir. Uygulamada icra safhasında imza ikrarı olduğundan ve imza ikrarı hadisesi icra tetkik merciinde incelenmeyip sulh hukuk mahkemesi huzurlarında incelendiğinden bu taahhütnamenin noter önünde verilmesi veya imzanın noterce onaylanması daha yararlıdır.

4- Verilen taahhüdün mutlaka tahliye taahhüdü olarak verilmesi gerekir. Şayet bir borç senedi, bir teminat veya bağış gibi tahliye taahhütnamesi dışında bir maksatla ve böyle bir taahhütnameyi kiralayan tarafından taahhüt senedi olarak doldurulmuş ise bu durum ( yani tahliye taahhütnamesi olmadığı, bağış, borç v.s. olduğu) kanıtlanmış ise böyle bir belge tahliye taahhütnamesi olarak kabul edilmez.

 

Taban alanı nedir?

Işıklıklar ve çıkmalar hariç binanın yatay iz düşümünün arsa zemininde kapladığı alandır. Yapı nizamı (TAKS)’la belirlenen parsellerin bahçelerinde yapılacak müştemilat binaları taban alanı içine katılır.

 

Taban alanı katsayısı nedir?

Taban alanının parsel alanına oranıdır.

 

İnşaat alanı (toplam inşaat alanı? nedir?

İskanı mümkün olan bodrum katlar ve çatı araları dahil asma kat, çekme kat ve diğer bütün katların alanlar toplamıdır.

 

Muadil inşaat alanı nedir?

İnşaat nizamı cephe hatları ile belirlenmiş parsellerin son geçerli imar durumlarına göre hesaplanan bina inşaat alanlarına eşdeğer alandır.

 

Kat alanı katsayısı (KAKS) (E=İNŞAAT EMSALİ) nedir?

İnşaat alanının parsel alanına oranıdır.

 

Yapı yaklaşma sınırı nedir?

Yapının, planlarda veya yönetmelikte belirtilmiş olan, komşu parsellere en fazla yaklaşabileceği sınırdır. Ön cephe hattı (İnşaat Cephesi) nedir?

Bir parselde inşa edilecek binanın yol(lar) tarafındaki cephesi tanımlamak üzere planlarda grafik olarak gösterilen, kotlandırma röperin yerini tayin eden ve diğer cephelerin isimlendirilmesine esas olan, bina derinliğinin dik olarak uygulandığı hattır.

 

Yan cephe hattı nedir?

Ön cephe hattına komşu olan cephe hattıdır. Yol tarafında olana yol cephe hattı denir.

 

Arka cephe hattı nedir?

Bina cephe hattıyla ortak noktası olmayan cephe hattıdır. Yola baktığı zaman arka yol cephe hattı denir.

 

Bina derinliği nedir?

Bina ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik mesafedir.

 

Tabil zemin nedir?

Arsanın harfedilmemiş ve doldurulmamış durumudur.

 

Tesfiye edilmiş zemin nedir?

Yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre harfedilerek veya doldurularak arsanın kazandığı son zemin durumudur.

 

Çıkma çatı mesafesi nedir?

Çıkma altı ile yol cephelerinde bordür, yan ve arka bahçelerde ise tabii veya tavsiye edilmiş zemin arasındaki yüksekliktir.

 

Saçak seviyesi nedir?

Binaların son kat taban döşemesi üst kotudur.

 

Bina yüksekliği nedir?

Binananın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir. İmar planı ve yönetmelikte ön görülen bina yükseklikleri en fazla yüksekliklerdir.

 

Kat yüksekliği nedir?

Binanın herhangibir katının döşeme üstünden bir üstteki katının döşeme üstüne kadar olan mesafedir.

 

Ayrık nizam nedir?

Hiçbir yanında komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

 

Blok nizamı nedir?

Bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olan yapı nizamıdır.

 

Bitişik bina nedir?

Blok nizamındaki bir parsel üzerinde kalan binadır.

 

İkili blok nizam nedir?

Bir tarafı komşu parseldeki binaya bitişik diğer taraftan ayrık olan yapı nizamıdır.

 

Restitüsyon proje ne demektir?

Kısmen veya tamamen yok olmuş bir yapının elde bulunan fotoğraf resim kalıntı türü kaynaklardan yararlanarak eski haline uygun projesinin yapılmasıdır.

 

Vekaletin süresi var mıdır?

Azledilmedikçe süresizdir.

 

Tapu iptal davası için zaman aşımı var mıdır?

Zaman aşımı ileriye sürülen nedene göre değişir; Muvazaalı işlemlerde zaman aşımı yaktur.Sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkilerinde zaman aşımı 10 yıldır,Haksız fiillerde ise 1 yıldır.

 

Babam dairelerini kardeşimin üzerine yaptı.Ne yapabilirim?

Tapu iptal davası açarak işlemin iptali sağlanır.Baba veya anne malının ancak 1/4 ünü çocuklarından birine satabilir veya bağışlayabilir , buda iptal edilemez.Ama ¼ ünden fazlasını satar veya bağışlarsa tapu iptal davası açılarak iptal edilir, bunun adı TENKİS davasıdır.

 

Satış vaadi sözleşmesi nedir?

Satış vaadi sözleşmesi bir taahhüttür, noterden yapılmalı ve tapuya şerh ettirilmelidir.Hisse devri ile ilgili satış vaadi sözleşmesi noterde bile yapılsa geçerli değildir.Vaadi verilen yerin belirlenebilir olması gereklidir.

 

Hissedarların arasında yapılan rızai taksim geçerlimidir?

Mutlaka noterden yapılması gerekmektedir,kendi arasında yapılan geçersizdir.

 

Zilyetlik ne demektir?

Bir yere egemen olmak onu kullanmaktır.Zilyetlikten mülk edinmek için imar ve ihya etmek ve 20 yıl zilyetliğinde bulundurma gerekir ; ancak arazinin hazine ve orman arazisi olmaması gerekir

 

2B nedir?

Ormandan çıkarılmış ve hazine adına tescil edilmiş arazilerdir.

 

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedir?

Bundan vazgeçilebilinilir mi? Kendisine veya bir başkasına bakılması için malını bir 3. kişiye devretmesidir.Bağışlayan ölünce bağıştan rücu edilebilir.Karı koca arasında yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi geçersizdir.

 

Kaynak hakkı nedir?

Su hangi arazide çıkıyorsa o tapunun sahibi kaynak sahibidir.Su az seviyedeyse kendisi kullanır,su fazla ise yönünü değiştiremez ve doğal yoluyla diğer tarlalara gider.

 

İştira hakkı nedir?

Bir taşınmazı satın alma hakkıdır.Mal sahibiyle karşılıklı anlaşma imzalanır ve tapuya tescil edilir, süresi 10 yıldır.Taşınmaz başkasına da satılsa bu hak geçerlidir

 

Üst hakkı nedir?

Bir arsa sahibinin bir başkası ile yaptığı sözleşme ile arsanın altına veya üstüne yapılacak inşaatın devir etmesidir.Tahsisli araziler gibidir; tapu başkasının mülkiyetinde, inşaat başkasını n mülkiyetindedir.

 

Kat karşılğı arsa sözleşmesi kendi aramızda yapılabilirmi?

Hayır mutlaka noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.

 

Müteahhit inşaatı bitiremedi sözleşmeyi nasıl iptal edebilirim?

İki türlü fesih vardır:

1) Geriye etkili fesih: Yaptığı işin bedeli verilerek

2) İleriye etkili fesih: İnşa ettiği daireleri vererek

 

Kat irtifakı olmadan genel iskan alınabilinir mi?

Evet;Arsa ve inşaatın mal sahibi aynı kişi olmak şartıyla.

 

Bir inşaat projesinde süre varmıdır?

Proje 5 yıldan eski olmamalıdır ve projeyi aldıktan sonra 2 yıl içerisinde su basmanı atılmalıdır

 

İmar çapının süresi varmıdır?

Evet 1 yıl geçerlidir

 

Yola terk nedir?

Bir arsanın belirli bir kısmının yol için terk edilmesidir.

 

Yola ikdas nedir?

Yol değişikliği ile kalanın arsaya kazanılmasıdır.

 

Taksim nasıl yapılır?

İki türlüdür.Hissedarların anlaşarak noterde tescil edilerek yapılan taksime RIZAİ TAKSİM denir.Hissedarların anlaşamıyarak dava yolu ile yapılan taksime KAZAİ TAKSİM denir.

 

Terkin nedir?

Tapudaki bir şerhin borcunun ödenmesi halinde kaldırılması işlemidir.

 

Ecri misil nedir?

İşgal ücretidir

 

Miras bırakmak için kaç yaşında vasiyet yazılabilir?

16 yaşını dolduran kişiler vasiyet yazabilir.

 

Tefrik nedir?

Ormandan ayırmaktır.Örneğin zeytinlik alanlar

 

Cins tashihi nedir?

Örneğin bina yıkıldığında tapudaki yazılı olan cinslerin ( bahçeli ev- kargir ev ..gibi) tapuda arasaya dönüştürülmesidir yada tam tersi arsanın üzerine inşaat yapıldıktan sonra genel iskan alınarak tapunun arsa yerine mesken olarak tescil ettirilmesidir.

 

Mirastan kimler yararlanmaktadır?

Sıralamaya göre:

1- Çocuklar

2- Eşler

3- Anne ve baba

4- Büyükanne ve büyükbaba

5- Devlet

 

Mirasın reddinde zaman aşımı varmıdır?

Evet. 3 ay içerisinde mirasın reddi sulh hukuk mahkemelerinden talep edilmelidir.

 

Veraset ilamı ne zaman alınır?

Ölümden sonra 4 ay içerisinde alınmalı ve maliyeye beyan edilmek zorunluluğu vardır.

 

Veraset ilamı nedir?

Sulh hukuk mahkemelerince mirasçıların kimler olduğuna dair belgedir.

 

Kat irtifakı nedir?

Bir arsa üzerinde birden fazla bağımsız bölümün ileride kat mülkiyetine dönüştürülmek üzere arsanın sahiplerince kurulan irtifak hakkına denir.Kat irtifakı tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmelidir.

 

Yapı denetiminde m2 sınırlaması varmıdır?

200 m2 ye kadar yapılan inşaatlarda yapı denetimi aranmaz 200 m2 nin üstündekilerde zorunludur.

 

Şehir planlamasını nasıl yapılır ve kimler yapar?

Şehir planlamacıları yapar, aşağıdaki sıralamaya göre yapar

1-Hali hazır plan

2- Nazım planı 1/5000

3- Uygulama planı 1/1000

4- Parselasyon planı

 

Röperli kroki nedir?

Bir ada yada parselin yakınında bulunan belirli noktalara olan uzaklığını gösteren krokidir.

 

Nazım planını kimler yapar?

Büyükşehir belediyelerince yapılır.

 

Muhdesat nedir?

İmar uygulaması yapıldıktan sonra oluşacak parsellerde eski sahiplerinin varsa ağaçlarının bedelinin ödenmesidir.Bina veya ağaçlarının bedeli ödenmeden terkin edilemez ancak hala kullanmaya devam ediliyorsa meni müdahele davası açmak gerekir.

 

Kaç çeşit pafta vardır?

a- Grafik paftaları

b- Memleket paftaları

c- İmar paftaları

 

Pafta nedir?

Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.

 

Hali hazır harita nedir?

Arazinin üzerindeki her şeyi zeminde tespit edip ölçeklendirerek pafta üzerine koymaktır

 

Aplikasyon nedir?

Herhangi bir parselin zeminde geometrik durumunun tespitidir.

 

ARKAD nedir?

Binanın üstü işyeri veya konut olur ama zeminde geçit vardır.

 

Tahdit nedir?

Sınırlandırma

 

Tarımsal alanlarda ifraz asıl yapılır?

En az 5000 m2 ve yola 25 mt cephesi olmalıdır.

 

Tarımsal alanlarda konut yapılabilir mi?

Arazinin % 5 ini geçmemek kaydıyla yapılabilir.

 

Aile konutu nedir?

Medeni kanuna göre eşlerden birinin mülkiyetinde olan oturdukları konutu diğer eşin tapuya müracaat ederek o konutun aile konutu olarak şerh edilmesidir.Buna göre; eşlerden ikisinin de rızası olmadan o konut satılamaz.Bunu yapabilmek için ilgili muhtarlıktan adres ve ada parseli yazılan ve o konutda oturduğunu gösteren belge alması gerekir.Bir sürü mülkü olsa bile sadece biri aile konutu olur. Anagayrimenkul nedir? Kat mülkiyetine konu olan arsa ile onun üzerindeki yapının tamamına denir.

 

Ayni hak nedir?

Mal üzerinde tasarruf veren başkalarına karşı ileri sürülebilen haktır.

 

Ferağ nedir?

Bir mülkün tasarruf ve sahip olma hakkını başkasına verme.

 

İktisap nedir?

Bir şeyin mülkiyetini elde etmek sahip olmaktır.

 

İntikal nedir?

Birinden diğerine geçme.

 

İvaz nedir?

Bedel, karşılık, karşılık olarak verilen şey.

 

İvazsız nedir?

Bedelsiz.

 

Kargir nedir?

Taştan tuğladan yapılmış bina.

 

Karkas nedir?

İskele

 

Mamelek nedir?

Bir insanın mal varlığı.

 

Müteselsil nedir?

Birbiri ardına zincirleme giden, arası kesintisiz

 

Rücu nedir?

Karardan vazgeçme, cayma

 

Şerh nedir?

Kazanılan ve bağlayıcı özellikte olan hukuki hakların ve hükümlerin tapudaki defter ve kütüğe yazılması,tescil edilmesi.

 

Tadil nedir?

Değiştirme, düzeltme.

 

Tahakkuk nedir?

Gerçekleşme.

 

Tahliye nedir?

Boşaltma.Bir şeyin içindeki şeyleri,eşyaları veya kişileri boşaltma .

 

Tasarruf nedir?

Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi.

 

Tashih nedir?

Düzeltme

 

Tekabül nedir?

Karşılık, karşılama

 

Temellük nedir?

Kendine mal etme, sahiplenme

 

Temlik nedir?

Birini bir mülke sahip kılmak, bir mülkü başkasına vermek.

 

Temyiz kudreti nedir?

Temyiz, ayırt etme yeteneği, ayırt etme gücü anlam isteme yeteneği, iyiyi kötüyü ayırt etme erki.Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sarhoşluk ve uyuşturucu madde kullanmak gibi sebeplerden dolayı akılcı davranmak gücünden yoksun olmak.

 

Tevarüs nedir?

Bir kimseden miras kalma.

 

Tevkil nedir?

Vekil etme

 

İpka nedir?

Yerinde bırakma.Hisseli devirlerde,devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir.

 

İlga nedir?

Bitirme, yok etme, feshetmek.

 

Takyidat nedir?

Bir mülkün üzerinde herhangi bir şerhin veya borcun olup olmadığını gösteren tapudan alınan belgedir.

 

Şehirlerarası yollarda benzinlik kurmak nasıl olur?

Mesafe gerekir 5000 m. (5 km), şehir içinde bu 2000 m. (2 km) dir.

 

Küçücük sokaklara bahçe katı yerine dükkanlar yapılıyor,doğrumudur?

Eski imar uygulamaları için geçerlidir,yeni imar uygulamalarında 20 metrelik yollardan küçük yollara dükkan ruhsatı verilmemektedir.Bu yeni imara açılacak bölgelerde ise 30 metrelik yollardan küçük sokaklara imar verilmemektedir.

 

Binalar arasında çok boşluk yok iç içeler,izin veriliyormu?

Alçak katlarda yola cephe 5 mt,komşu mesafesi 3 mt,arka bahçe mesafesi ise yüksekliğin yarısı kadardır.Ancak inşaat oturumu yetmediği takdirde arka bahçe mesafesi 2 mt ye kadar düşebiliyor.

 

Bina cephe mesafeleri ne kadardır?

Bir binanın minimum cephesi 6 mt ve en fazla derinliği ise 22 mt yi geçemez.Bunlar küçük parseller için geçerlidir.

 

Bazı imar çaplarında “B” ve “İ” harfleri var,ne anlama geliyor?

B: Bitişik İ: İkiz bina

 

Mücavir alan sınırlarını kim belli eder?

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belli edilir.

 

Kat karşılığı inşaatlarda satış nasıl yapılır?

Satış vaadi sözleşmesi veya hakkın temliki yoluyla satış yapılır.

 

Sağır,kör ve dilsizlere satış yapılır satış işlemleri için gerekli belgelerin dışında başka ne gerekiyor?

2 tane şahit ayrıca dilsizlerin okulundan hoca getirmeleri gerekiyor.

 

Yabancılara tercüman gerekiyormu?

Evet, hangi ülke vatandaşı ise o ülkenin dilini bilen yeminli tercüman bulundurulması gerekiyor.

 

İş yerlerine DASK (deprem sigortası) gerekiyormu?

Ana gayrimenkul komple işyeri ise gerekmiyor ama altı işyeri üstü konut ise DASK gerekiyor.

 

İmar geçen arsamı ana yoldan alıp arkalara atmışlar ne yapmam gerekiyor?

İmar planları Belediye Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra vatandaşların bilgisine sunulmak üzere 30 gün askıda kalır ve bu süre içerisinde itiraz hakkı vardır.30 gün geçtikten sonra yapılan itiraz geçersiz olur.

 

Konutlarda stopaj vergisi veriliyor mu?

Hayır, stopaj vergisi işyerlerinde ödenmektedir.

 

Kira gelirleri gelir vergisine tabi midir?

Devletin her sene açıkladığı gelir diliminin üstünde olan kira gelirleri gelir vergisine dahildir

 

Tapuda yapılan kat karşılığı sözleşmesi harca tabi midir?

Evet kat karşılığı sözleşmelerinde her iki taraftan da binde 36 ayrı ayrı tahsil edilir.

 

Aldığım arazi yol kenarındaydı fakat yapılan imar çalışması sonucunda yoldan içerde ve 4 ayrı tapu halinde tanımadığım kişilerle ortak yapmışlar bu mümkün mü?

Maalesef imar uygulamalarında pratikte rastladığımız bir sorun fakat zamanında müdahale edilip askı süresinde itiraz edilirse değiştirme olasılığı vardır.

 

Yabancılara mülk satılabiliyormu?

Yabancılara mülk satışı geçici olarak durdurulmuştur.

 

Ahz-u kabza ne demektir?

“Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.

 

Apostille nedir?

5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkelerden birisi yetkili makamı tarafından belgenin düzenlendiği anlamına gelir. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.

 

Devre mülk nedir?

Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde (devreler halinde) müşterek mülkiyet payına bağlı olarak yararlanılmak üzere kurulan bir irtifak hakkıdır.

 

Kagir nedir?

Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.

 

Mirasın intikali ne anlama gelmektedir?

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, mülkiyet hakkının ahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılarına Medeni Kanunun hükümlerine göre intikal suretiyle tescili işlemine mirasın intikali denir. Esas itibariyle miras, murisin (miras bırakanın) ölümü Anında tescilsiz olarak mirasçılarına geçmiş sayılır. Tapu sicilinde yapılan işlem, hak doğrucu olmayıp şekli bir işlemdir. Miras iştirak halinde veya müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tescil edilebilir, müşterek mülkiyet olarak tescil edilebilmesi için tüm mirasçıların veya vekillerinin tapu sicil müdürlüğüne gelerek talepte bulunmaları gerekir.

 

Yönetim planı nedir?

Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir.

 

Tapunun kelime anlamı nedir?

Arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna tapu senedi denektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenir. İtamat (güven) anlamına gelen ve Türkçe bir kelime olan (tapuk) kelimesinden türetilmiştir.

 

Takrir ne demektir?

Malik veya hak sahibinin, düzenlenen resmi senet veya tescil istem belgesini tapu sicil müdürü huzurunda “okudum” yazarak imzalamasına takrir denir.

 

Ortak yerler ne demektir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bağımsız bölümler dışında kalıp, korunma ve Ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlere ortak yerler denir. Örnek; temeller, ana duvarlar, avlular, merdivenler, koridorlar, kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri gibi. Kat mülkiyeti kanunundaki ortak yerler ile Tapu Sicil Tüzüğünün 26. Maddesinde düzenlenen ortaklaşa kullanılan yerlerdir

 

Miri arazi ne demektir? Kuru mülkiyeti devlete ait olup, intifa hakkı başkalarına ihale edilmiş arazidir.

 

Kroki ne demektir?

Bir bölgenin veya parselin üzerindeki yapı ve tesisleri de gösterecek şekilde bir altlığa yaklaşık biçimde çizimidir.

 

Uygulama imar planı ne anlama gelmektedir? Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.

 

Tahsis ne demektir?

Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu,İskan Kanununda belirtildiği gibi.

 

Sınır ihtilafı ne demektir?

Parselin sınırının nereden geçtiği yönünde zemin veya harita üzerindeki uyuşmazlığa sınır ihtilafı denir. Kadastro müdürlüğünden istenecek yer gösterme talebi, sınır düzeltme talebi veya mahkemede açılacak tespit davası ile bu ihtilaf çözümlenebilir. Sınır ihtilafları yönündeki gayrimenkul tecavüzlerinin kaymakamlık veya valiliklere başvurularak düzelttirilmesi de mümkündür

 

Sınır düzeltme nedir?

Parsellerin sınırındaki hatanın veya iki parsel arasındaki biçimsiz şeklin taşınmazın daha iyi kullanılabilmesi amacıyla düzeltilmesi işlemidir.

 

Mütekabiliyet ne anlama gelmektedir?

Karşlıklılıkanlamına gelmektedir. Mukabele-i Bilmisil kanuna göre mütekabiliyet ilkesi: Yabancı ülkelerde Türk vatandaşlarına olumlu veya olumsuz nasıl bir uygulama yapılıyor ise o ülkenin Türkiye’deki vatandaşlarına aynı uygulamanın yapılması ilkesidir. Bir yabancı uyruklunun Türkiye’de bir tapu işlemi yaptırabilmesi için onun ülkesinde Türklerin de aynı tapu işlemini yaptırabiliyor olması gerekir.

 

Kain ne demektir?

Mevcut, bulunananlamındadır. Örneğin/...mahallesinde kain ...parsel numaralı taşınmaz mal...

 

Mal ayrılığı nedir?

Evlenme sırasında veya evlilik birliği kurulduktan sonra eşler arasında yapılacak sözleşme ile kararlaştırılan ve eşlerin mal varlıklarının tamamen bir birinden ayrı olduğu bir mal rejimidir

 

Mal rejimleri anlamı nedir?

Evlilik birliğinin sona ermesi halinde eşlerin mallarının nasıl paylaşılacağını öngören kanunla veya sözleşme ile kabul edilmiş sistem. Edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı olmak üzere dört mal rejimi vardır.

 

Mal ortaklığı nedir?

Ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir

 

Arazi ne demektir?

Sınırları yeterli vasıtalarla belirlenmiş.yatay ve düşey sınırları bulunan zemin parçasıdır.

 

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?

Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir

 

Askeri yasak bölge ne demektir?

Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgelerin çevresinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisinde kalan bölgedir Askeri yasak bölgeler 1 inci ve 2 inci askeri yasak bölgeler olmak üzere ikiye ayrılır. 1.inci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. 2 inci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler, edinmişlerse tasfiye edilir.Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır.Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.

 

Emlak beyan değeri ne demektir?

Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.

 

Haymatlos nedir?

Vatansız, hiçbir ülkenin vatandaşlığında bulunmayan kişi demektir.

 

Mevat arazi nedir?

Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.

 

Arsa nedir?

Belediye ve mücavir alan sınırları veya köy yerleşik alanlarında yapılan planlarla iskan (yapılaşma) sahası olarak ayrılmış yerlerde bulunan arazi parçalarına arsa denir.

 

Arsa payı nedir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

 

Kadastro nedir?

Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir

 

Mahcur nedir?

Kısıtlı demektir, kendi adına işlem yapabilmesi,fiil ehliyeti sınırlanmış kişi demektir. Vesayet altındaki kişiler mahcur sayılır.

 

Müştemilat nedir? Eklenti Teferruat, Asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel adetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlanması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda bir bağımsız bölümün dışında olup, kömürlük, garaj, depo gibi doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere eklenti denir.

 

Cebri icra ne demektir?

Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı